Informatiebronnen download

Minimaliseer het aantal overuren en onderuren die moeten worden gecompenseerd

Vanwege recente uitdagingen kunnen omroepproducties niet meer met traditionele planningstechnieken en -toepassingen worden gepland. Die uitdagingen zijn onder meer krappere productiebudgetten vanwege inhoudsvariatie, consolidatie en integratie van de branche, steeds gespecialiseerdere medewerkers en freelancers, en het gebruik van de nieuwste apparatuur. Omdat omroeporganisaties onder druk staan om meer te doen met minder, investeren ze in Quintiq’s software voor planning en optimalisatie om het plannen en optimaliseren van de inzet van hun mensen en middelen te vereenvoudigen.

Quintiq's plannings- en optimalisatiesoftware biedt de oplossing voor ingewikkelde omroepplanning. De oplossing is zo ontworpen dat deze rekening houdt met alle specifieke beperkingen van uw organisatie, zoals contractueel vastgelegde eisen, arbeidswetgeving en de beschikbaarheid en mogelijkheden van uw mensen en middelen. U kunt volledig uitvoerbare lange- en kortetermijnplannen opstellen die zelfs bij de meest complexe omroeporganisaties rekening houden met uw KPI's. Ú bepaalt uw doelen op het gebied van efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid, en Quintiq geeft u de middelen en feedback die u nodig hebt om aan de hand van die doelen te plannen.

  Lees verder en ontdek de voordelen van Quintiq-software voor omroeporganisaties op het gebied van buitenproductie, studioproductie en postproductie.

  buitenproductie
  studioproductie
  postproductie
  Buitenproductie

  Buitenproductie

  Quintiqs planningssoftware voor omroepproductie biedt plannings- en optimalisatie mogelijkheden voor meerdere resources in één geïntegreerd systeem. De software biedt het meest kosteneffectieve en productieve evenwicht tussen operationele vereisten en beschikbare mensen en middelen.
  Wat u kunt bereiken wanneer u zich bij Quintiq's groeiende aantal omroepklanten aansluit:
  • Beoordeel de potentiële winstgevendheid van elke bedrijfsbeslissing om er zeker van te zijn dat u de beste beslissing neemt voor de toekomst van uw organisatie
  • Verken what-if scenario's en simuleer de impact van toekomstige gebeurtenissen op de vraag en capaciteit
  • Stel medewerkers en freelancers aan op basis van tarieven en vereiste vaardigheden, en werk in realtime samen met andere afdelingen, locaties, klanten en freelancers om een bod te doen op resources en ze toe te wijzen
  • Stel plannen op die verschillende individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, -regelingen, -normen, -uren en -wetten omvatten, om de productiviteit van uw personeel te optimaliseren
  • Bereken reistijden en afstanden, optimaliseer routes en bepaal de optimale combinatie van voertuigen en bestuurders voor uw voertuigpark om de logistieke kosten te reduceren
  • Simuleer de vraag die door eenmalige gebeurtenissen ontstaat, om op vereisten te anticiperen, en beoordeel uw vermogen om op tijd en binnen het budget aan klanten te leveren
  Ontdek hoe Quintiq -software wordt gebruikt om studioproductiestudioproductie en postproductie postproductie te optimaliseren.
  Studioproductie

  Studioproductie

  Quintiq's multi-resource planningssoftware ondersteunt de ingewikkelde taak van het plannen en inroosteren van alle aspecten van studioproductie, van grote inkoopbeslissingen tot de toewijzing van productiepersoneel en -apparatuur.

  Wat kunt u bereiken wanneer u zich bij Quintiq's groeiende aantal omroepklanten aansluit:

  • Scenarioplanning
   Beoordeel de potentiële winstgevendheid van organisatiewijzigingen, zoals het consolideren van teams en het investeren in nieuwe apparatuur, zodat u de beste beslissing kunt nemen voor de toekomst van uw organisatie.
  • Gecentraliseerde planning
   Optimaliseer het gebruik van studio's en apparatuur door netwerkbrede samenwerking.
  • Realtime planning
   Pas productieplanningen in realtime aan om verstoringen te ondervangen.
  • 100% passende plannen
   Stel plannen op waarin rekening wordt gehouden met alle personeels-, apparatuur- en licentiebeperkingen.
  • Voorspellingen
   Stem de capaciteit af op voorspelde markttrends.
  Ontdek hoe Quintiq-software wordt gebruikt om buitenproductie buitenproductie en postproductie postproductie te optimaliseren.
  Postproductie

  Postproductie

  Quintiq's multi-resource planning software ondersteunt post-productie bedrijven met de complexe taak van planning en scheduling van alle aspecten van de post-productie, van het omgaan met last-minute projecten en de uitloop van projecten, tot aan de investering in en de toewijzing van personeel en materiel.
  Wat u kunt bereiken wanneer u zich bij Quintiq's groeiende aantal omroepklanten aansluit:
  • Geef klanten betrouwbare leveringsdata op basis van feitelijke capaciteit
  • Verken de impact van het accepteren van langetermijncontracten en bepaal budget, vereisten en vermogen om op tijd te leveren
  • Optimaliseer het gebruik van suites en apparatuur met plannen die rekening houden met alle beperkingen
  • Zorg ervoor dat uw planning de uiteenlopende en unieke vaardigheden van uw personeel optimaal benut
  • Pas planningen in realtime aan om verstoringen te ondervangen
  Ontdek hoe Quintiq -software wordt gebruikt om buitenproductie buitenproductie en studioproductiestudioproductie te optimaliseren.