Overwin complexiteit bij planning van openbaar vervoer

Als aanbieder van openbaar vervoer dient u tegenstrijdige verwachtingen met elkaar in evenwicht zien te brengen. Uw passagiers en lokale overheden verwachten dat uw dienstverlening veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Uw stakeholders verwachten efficiëntie en dus winstgevendheid. Uw medewerkers verwachten dat u zich houdt aan de arbeidswetgeving en dat u rekening houdt met hun persoonlijke behoeften en voorkeuren. Een aantal van deze factoren speelt ook een rol bij het verwerven en behouden van vervoersconcessies.

Onvermijdelijke vertragingen en verstoringen dragen bij aan de complexiteit. Net zoals fluctuerende passagiersaantallen als gevolg van seizoensinvloeden.

Wat is de oplossing voor planningsvraagstukken in het openbaar vervoer?

Software van Quintiq stelt uw planningsafdeling in staat dienstregelingen en de inzet van mensen en middelen te optimaliseren. Via één enkel geïntegreerd platform kunt u alle strategische, tactische en operationele planningen en bijsturingen binnen uw hele organisatie beheren. U bepaalt zelf uw doelen op het gebied van dienstverlening, werknemerstevredenheid en klanttevredenheid. Quintiq geeft u de ondersteuning en inzichten om de planning aan te laten aansluiten bij deze doelen.

Stel sneller betere plannen op met Quintiq

 • Creëer vraaggestuurde dienstregelingen die klanttevredenheid en efficiëntie in evenwicht brengen
 • Houd rekening met de voorkeuren van medewerkers voor een grotere werknemerstevredenheid en retentie
 • Optimaliseer de inzet van al uw mensen en voertuigen
 • Maak plannen waarin rekening wordt gehouden met de vaardigheden, de routekennis en de standplaats van uw personeel alsmede hun persoonlijke voorkeuren
 • Los realtime verstoringen moeiteloos op

 • Realtime gegevens
  Ontvang waardevolle gegevens over de inzet en de huidige status van al uw mensen en middelen ter ondersteuning van een zorgvuldige besluitvorming.
 • Configureerbaarheid
  Voldoe met aanpasbare interfaces aan de verschillende planningsbehoeften van meerdere planners.
 • KPI-analyses
  Gebruik KPI-analyses om inzicht te krijgen in de impact van planningsbeslissingen op doelstellingen.
 • Scenarioplanning
  Met Quintiq’s mogelijkheden voor scenarioplanning stelt u de potentiële winstgevendheid van investeringen in nieuwe routes en voertuigen vast, evenals de impact van onder meer nieuwe regelgevingen en demografische veranderingen.
 • Optimalisatie van onderhoud
  Optimaliseer onderhoudsschema's om verstoringen van uw dienstregeling en uitval van voertuigen tot een minimum te beperken.

Hoe kan intelligente planningssoftware de winstverlagende gevolgen van stijgende brandstofkosten beperken?

Stijgende brandstofkosten zijn tegelijkertijd een vloek en een zegen voor openbaar vervoer aanbieders. Wanneer de brandstofprijzen stijgen, maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. De inkomsten stijgen, maar dat geldt ook voor de prijs per kilometer van elk voertuig. Met Quintiq kunt u kijken welke mogelijke routes en dienstregelingen de meeste winst opleveren en in lijn met uw KPI's zijn. Vervolgens kunt u dienstregelingen en routes optimaliseren om brandstofkosten (en daarmee ook emissies) en stilstandstijden zo veel mogelijk te beperken, aan de vraag te voldoen en mensen en middelen optimaal te benutten.

Toonaangevende openbaar vervoer aanbieders investeren in Quintiq’s plannings- en optimalisatiesoftware om hun bedrijfsactiviteiten te optimaliseren.