Bescherm de marges met behulp van prijsoptimalisatie

Gebrek aan inzicht in de huidige en toekomstige vraag, rigide of overdreven vereenvoudigde formules voor het berekenen van de winstmarge, toenemende concurrentie - al deze aspecten kunnen de effectiviteit van uw prijsstrategie verminderen en de marges verlagen. Stel dat u uw prijsconsultants veel meer inzicht zou kunnen bieden in de gevolgen van hun prijsadviezen? Met de juiste technologie kan prijsstelling een krachtig instrument worden om winst te genereren.

Producten en diensten zodanig prijzen dat de winstgevendheid wordt geoptimaliseerd

De advanced analytics-technologie van Quintiq maakt gebruik van uw historische gegevens om het gedrag van klanten te voorspellen. De technologie houdt rekening met ontwikkelingen in de markt om de optimale prijzen voor nieuwe en bestaande producten en diensten te kunnen adviseren. Prijzen worden dynamisch bepaald op basis van algoritmes die de flexibiliteit van prijzen meten. Hierbij wordt rekening gehouden met de markttarieven, het aanbod, de vraag en andere factoren van marktwerking. Uw prijsconsultants krijgen nuttige inzichten in de financiële gevolgen van hun prijsadviezen, zodat u uw marges kunt beschermen en de productmix kunt optimaliseren. Een diepgaande break-evenanalyse laat u precies zien op welk punt een product of dienst winstgevend begint te worden. Dan weet u wanneer u op de langere termijn de prijzen kunt verhogen zonder marktaandeel te verliezen en wanneer het tijd is om de prijzen te verlagen om de capaciteit te kunnen verhogen.

  • Consistente en nauwkeurige prijsstelling
   De consistentie en nauwkeurigheid van de prijsoptimalisatie-oplossing van Quintiq wordt gegarandeerd, omdat deze oplossing wordt ondersteund door historische gegevens. Door te zorgen voor de integriteit van de prijsstelling, voorkomt u willekeurige beslissingen die het vertrouwen van uw klanten in uw merk ondermijnen.
  • Snelle, slimme en trefzekere beslissingen
   Een prijsoptimalisatie-oplossing vermindert het aantal handmatige inspanningen en daarnaast alle afwijkingen van de prijsstelling en de kostbare fouten waar die mee gepaard gaan. Uw consultants kunnen zich nu richten op activiteiten met toegevoegde waarde, zoals het beoordelen van prijsstrategieën, het managen van prijscampagnes en het evalueren van aanbestedingsprocedures. Uw consultants kunnen 'what-if'-scenario's creëren om te zien wat de gevolgen zijn van hun beslissingen voordat ze worden genomen en om de invloed van hun beslissingen te meten op de algehele winstgevendheid van het bedrijf. Dit verhoogt de snelheid en de trefzekerheid van hun besluitvorming.
  • Voortdurend de hoogste aanvaardbare prijs vastleggen
   Een prijsoptimalisatie-oplossing biedt consultants niet alleen real-time inzicht in het gebruik van de capaciteit, maar biedt ook de adviesprijzen die zij klanten kunnen aanbieden. De oplossing houdt rekening met last-minute wijzigingen (zoals annuleringen van orders) om de capaciteit en prijsstelling in real-time te kunnen bepalen. In de laatste fase maakt de consultant gebruik van zijn of haar waardevolle oordeel om uit de aanbevolen prijsklasse de meest geschikte prijs te selecteren. U kunt het systeem ook gebruiken om de nauwkeurigheid en de prestaties van elke consultant gedurende een periode te volgen.